Mix Tank- ը

  • Mix Tank

    Mix Tank- ը

    JINGYE Mixing Tank- ը նյութեր պահելու և խառնելու տարա է: Արդյունաբերության խիստ ստանդարտներին համապատասխան JINGYE Mixing Tank- ը արժեք է ստեղծել մեր հաճախորդների համար: